FITXA D'ALTA 

Ací podrà omplir la Fitxa del/la Faller/a per si s'ha produït alguna modificació respecte de l'exercici anterior en quant a domicili, adreça electrònica, dades bancàries, forma de pagament de les quotes (delegació o domiciliació), torn de neteja, loteria, etc.De no produir-se cap notificació al respecte abans del 30/04/2016, s'entendrà que el faller/a manifesta el desig de continuïtat respecte als punts dalt indicats.